/

/

organisatie

organisatie

projecten tot nu toe

projecten tot nu toe

ideeën voor de toekomst

ideeën voor de toekomst

organisatie

Het bestuur wordt gevormd door:

 

Erik Tuijp, voorzitter

Jetty Voermans, secretaris

Albert Mol, penningmeester

Alfred de Jong

Dorus Luyckx

Tjerk Doornenbal

KvK nr. 37146610

Bankrek.nr. NL95RABO0108793060

 

 

Jetty Voermans

Etersheim 2

1474 MT Oosthuizen

 

info@eendijkvaneenkust.nl

06 5392 3625

contact