/

/

organisatie

organisatie

projecten tot nu toe

projecten tot nu toe

ideeën voor de toekomst

ideeën voor de toekomst

Ideeën voor de toekomst

In de regio Laag Holland, c.q. Groot Waterland, zijn grote projecten gaande om bestaande dijken te versterken. Zo ook van de Markermeerdijk en de Waterlandse Zeedijk.

We kunnen ons voorstellen dat Stichting Een Dijk van een Kust een rol kan vervullen bij de communicatie tussen overheden en inwoners waar het gaat om cultuur-historische informatie, educatie, toeristische promotie en waterbewustzijn. Via het project WaterKustLand is daar veel ervaring mee opgedaan en is er een uitgebreid en sterk netwerk opgebouwd. Dat stellen we weer graag ter beschikking aan maatschappelijke doelen.

 

 

 

 

 

 

Jetty Voermans

Etersheim 2

1474 MT Oosthuizen

 

info@eendijkvaneenkust.nl

06 5392 3625

contact