/

/

organisatie

organisatie

projecten tot nu toe

projecten tot nu toe

ideeën voor de toekomst

ideeën voor de toekomst

Het is zover, Stichting Een Dijk van een Kust is overbodig geworden, ons doel is bereikt! De Markermeerdijken staan volop in de belangstelling en niet alleen in Laag Holland. Alom wordt de monumentale waarde erkend en bewonderd.

Dankzij de steun en medewerking van honderden enthousiaste betrokkenen konden wij het project WaterKustLand succesvol en zonder financiële zorgen afronden. Ons startkapitaal hoefden we niet in te zetten en doneren wij aan een zevental verenigingen met een cultureel-educatief aanbod in lijn met onze doelstellingen.

 

Eind goed al goed betekent ook dat de stichting Een Dijk van een Kust ophoudt te bestaan en daarmee alle samenhangende communicatiekanalen. Dit is ons laatste bericht op de website en facebookpagina. Vanaf 1 januari zijn we uit de lucht!

Namens het bestuur danken wij iedereen van harte die haar of zijn steentje heeft bijgedragen aan het project Water Kust Land.

 

Jetty Voermans, Secretaris

Wil Spanjer, Projectleider

 

 

 

 

 

 

Droge voeten? Houwen zo!

Jetty Voermans

Etersheim 2

1474 MT Oosthuizen

 

info@eendijkvaneenkust.nl

06 5392 3625

contact